جدیدترین اخبار

جدید ترین اخبار مرکز

جهت اطلاع

IMAGE

شنبه, 07 آذر 1394 ادامه مطلب...

قابل توجه دانشجویان (معرفی استاد)

IMAGE

یکشنبه, 01 آذر 1394 روسای محترم شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص واحدهای استانی   روسای محترم موسسات آموزش علمی ـ کاربردی تحت  نظارت   روسای محترم شورای آموزشی مراکز آموزش علمی ـ کاربردی تحت  نظارت   سلام علیکم احتراما، با عنایت به چهارمین جلسه مورخ 04/08/94 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه، مصوبه... ادامه مطلب...

قابل توجه دانشجویان (جهت اطلاع)

IMAGE

یکشنبه, 01 آذر 1394 به کلیه روسای محترم  واحدهای استــــانی سلام علیکم،  احتراما،مطابق با ماده 18  آئین‌نامه آموزشی مصوب مورخ 16/12/93 شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی در خصوص نحوه احتساب نمرات دروس افتاده موضوع در چهارمین جلسه مورخ 04/08/94 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه مطرح و پس از بررسی‎های لازم و... ادامه مطلب...